Lletgisme o l’art de dissenyar coses lletges

A hores d’ara tots haureu sentit a parlar d’ugly design o feísmo (lletgisme en català). O si més no, l’haureu sabut detectar en el moment de posar-vos les mans al cap en veure una vestimenta, una obra d’art o un cartell realment espantosos.