Expositor de llibres locals

Disseny de l’expositor de llibres editats pel Museu.